Bekistingsblokken

Principe:

De holle betonblokken worden gestapeld op een gewapende ondergrond. Deze worden droog op elkaar gestapeld (zonder mortel dus, behalve de eerste laag) en achteraf volgestort met beton. Indien deze o.a. als keermuur of als muur voor zwembad worden gebruikt, is het nodig deze te wapenen volgens de wapeningstabel, ter verkrijgen bij ons. Een gevulde stapelblok is niet waterdicht.

Productspecificaties:

Dikte te gebruiken blokken :

Te bepalen volgens de toepassing en de op te nemen krachten. De dikte van de blokken is niet noodzakelijk gekoppeld aan de hoogte van de te bouwen muur.

Voorbeelden:

- Blokken van 15 cm volstaan voor opgaande muren van een klassieke woning waarvan de hoogte doorgaans 2,60 m is (betonneren in 2 fasen aanbevolen).

- Blokken van 19 cm kunnen geschikt zijn voor brandwerende muren met een aanzienlijke hoogte (soms meer dan 10 m hoog) op voorwaarde dat ze lateraal niet belast worden.

U kunt ons studiebureau raadplegen om te weten welk type blokken het beste geschikt is voor uw specifiek geval.

Voor standaard keermuren, meestal gebruikte blokdiktes :

- Muren van 1 m hoog : Blokken van 19 cm

- Muren van 2 m hoog : Blokken van 24 cm

- Muren van 3 m hoog : Blokken van 30 cm

- Muren van 4 m hoog : Blokken van 40 cm of 55 cm